Forside

Velkommen til BeritKafton.dk

BeritKafton.dk er en blog og hjemmeside hvor du vil kunne læse med om, hvad der fanger min pædagogisk antropologiske interesse.

Mit faglige ståsted er altså en pædagogisk antropologisk faglighed og med et teoretisk udgangspunkt i den socialkonstruktionistiske tænkning.

Med de antropologiske briller og metoder går jeg ind i verden og forsøger at få kulturen helt ind under huden. Ved hjæp af den pædagogiske faglighed og analyse, identificerer jeg forandrende potentialer, potentialer for dannelser og læring i felten.

Tilsammen kan den pædagogisk antropologiske tilgang altså hjælpe til med både at undersøge hvorledes det står til med kulturen i fx. en virksomhed, hvad der kendetegner kulturen og hvorledes der tales om kulturen. Og der kan peges på forandringspotentialer i den pågældende kultur, hvormed konkrete tiltag kan sættes i gang, udviklingen kan spire og kulturen optimeres i retning af fx. virksomhedens visioner, drømme og mål.

Særlig vigtig i mit arbejde er helikoptorblikket, som gør mig i stand til at betragte, deltage og tale på tværs at niveauer og fx. organisationer. Dette kan skabe værdifuld viden, sammenhæng og ikke mindst mening mellem fx. medarbejdere og ledelse i en virksomhed.